Inteligentny budynek - co to jest?

Inteligentny budynek to budynek zaprojektowany zgodnie ze współczesnymi standardami i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, który integruje ze sobą wszystkie instalacje znajdujące się w nim oraz zapewnia współdziałanie pomiędzy nimi. Potrafi również reagować i podejmować odpowiednie działania, na zdarzenia pochodzące z otoczenia i środowiska.

Więcej…
 
Serwerownie

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw powoduje, że firmowe systemy informatyczne stają się w nich czynnikiem niezbędnym. W miarę rozwoju konieczne są również zmiany w dotychczasowej architekturze sieci. W wyniku takich zmian często wydziela się w przedsiębiorstwie komputery, które mówiąc w wielkim uproszczeniu udostępniają dane. Sieć komputerowa to nie tylko sprzęt i organizacja połączeń, lecz także zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych oraz ich wymiany pomiędzy stanowiskami, zarówno w sieci lokalnej, jak też poza nią. Aby w pełni bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw nowoczesności, przedsiębiorca musi zainwestować we własną serwerownię, ponieważ tylko ona gwarantuje niczym niezakłócony dostęp do firmowych danych.

Więcej…
 
Systemy automatyki domowej (domotyki)

Aby zrealizować ideę inteligentnego budynku (domu) należy przede wszystkim odpowiednio przygotować wszystkie instalacje i to już na etapie projektowania. Jeśli zostaną one odpowiednio przemyślane, a potem wykonane będziemy mogli uzyskać szereg korzyści, jakie wiążą się z wykorzystaniem automatyki.

Więcej…
 
Okablowanie strukturalne

Koncepcja okablowania strukturalnego Umożliwia w sposób prosty i uporządkowany budowę uniwersalnych i niezawodnych infrastruktur kablowych niezbędnych dla funkcjonowania różnych systemów teleinformatycznych instalowanych w budynkach. Do systemów takich zaliczyć można sieci komputerowe i wewnętrzne sieci telefoniczne, ale także różne systemy sterujące. Nowoczesna infrastruktura kablowa, znajdująca się na wyposażeniu określonej firmy lub instytucji, to jej centralny system nerwowy, w dużym stopniu decydujący o sukcesach w biznesie.

Więcej…
 
Instalacje alarmowe, monitoring

System alarmowy to zestaw urządzeń, które mają zagwarantować bezpieczeństwo obiektu a w razie jego naruszenia powiadomić i przeciwdziałać powstaniu strat z tego tytułu. W skład systemu alarmowego wchodzi cała gama urządzeń, które zapewniają mu określoną funkcjonalność oraz pozwalają na stworzenie skutecznej bariery przed niebezpieczeństwami.

Więcej…