Inteligentny budynek - co to jest?

Inteligentny budynek to budynek zaprojektowany zgodnie ze współczesnymi standardami i przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, który integruje ze sobą wszystkie instalacje znajdujące się w nim oraz zapewnia współdziałanie pomiędzy nimi. Potrafi również reagować i podejmować odpowiednie działania, na zdarzenia pochodzące z otoczenia i środowiska.

Podstawowym składnikiem Inteligentnego budynku jest instalacja automatyki, która między innymi integruje systemy:

 • telekomunikacyjne
 • informatyczne
 • elektryczne i zasilające
 • audiowizualne
 • oświetleniowe
 • sygnalizacji pożaru
 • kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu
 • klimatyzacji i wentylacji

Inteligentny budynek obejmuje więc realizację wielu różnych instalacji, które w mniej lub bardziej zaawansowany sposób są ze sobą powiązane i zintegrowane. Dzięki tej integracji zyskujemy niedostępne do tej pory możliwości. Dodatkowo automatyka znacznie zwiększa komfort użytkowników oraz zmniejsza koszty eksploatacji budynku.

Wymierne korzyści, które daje nam inteligentny budynek, to oszczędności powstające na wskutek:

 • automatycznego włączania i wyłączania niepotrzebnie działających urządzeń (oświetlenie, ogrzewanie) w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach, które nie są aktualnie użytkowane,
 • zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, dzięki płynnej regulacji oświetlenia tylko do pożądanego natężenia światła,
 • indywidualnego sterowania temperaturą w określonych strefach, tak aby spełnić wszystkie oczekiwania użytkownikó, uwzględniając przy tym charakter pomieszczeń.

Pojęcia takie jak: inteligentny budynek, automatyka budynkowa, inteligentny dom, domotyka lub automatyka domowa są w rzeczywistości synonimami. Może jedynie zaistnieć sytuacja, w której różnić się będzie nieco ich realizacja oraz funkcjonalność, określana w zależności od wielkości i typu obiektu.

Inteligentny budynek to maksymalizacja efektywności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacja kosztów eksploatacji.